Sofia Digital Signage

2015-07-01

Palvelun kuvaus

Sofia Digital Signage on ratkaisu, jolla luot ja koostat nopeasti infonäyttösisällön: mainokset, hinnastot, aikataulut tai minkä tahansa muun näyttöviestintän. Sisällöt voivat olla kuvia, videoita tai HTML-pohjaisia, luonteeltaan staattisia tai dynaamisesti päivittyviä.

Sofia Digital Signage on kuukausimaksupohjainen pilvipalvelu, joten mitään alkuinvestointeja (muihin ohjelmistoihin tai laitteisiin) ei tarvita. Infonäytöt voivat käyttää asiakkaan valmista internet-yhteyttä ja ne toimivat myös palomuurin takana. Asiakkaan tiloihin ei tarvita esimerkiksi palvelinta tai tallennustilaa infonäyttöjä varten.

Kaikkiin paikkoihin ei Internet-yhteyttä ole aina saatavilla, tällöin tarjoamme järjestelmän hallintapalvelimen kanssa. Tämä mahdollistaa lähiverkon sisällä hallittavan info-tv:n.

Palvelun asiakkaana et välttämättä tarvitse minkäänlaista teknistä osaamista, sillä meiltä on mahdollista hankkia kaikki palvelun osat: näytöt, mediatoistimet, palvelun operointi ja sisällöntuotanto osaavien yhteistyökumppaniemme ansiosta.

Esitettävät sisällöt ladataan verkon ylitse aina toistimen paikalliseen muistiin, josta ne on luotettavasti ja nopeasti saatavilla. Dynaamisesti päivittyvä sisältö ladataan Internetistä.

Infonäytön sisällön luomiseen voit käyttää mitä tahansa olemassa olevaa kuvan tai videon muokkaukseen tarkoitettua työkalua. Sofia Digital Signage sisältää myös helppokäyttöisen sisältöeditorin, jolla on mahdollista luoda ja päivittää toistuvasti muuttuvia sisältöjä, kuten päivän tarjouksia ja ruokalistoja.

Infonäyttö ilman alkuinvestointeja!

Käytä omaa sisältöäsi tai vaikka Twitteriä.

Valmiita sisältöpohjia dynaamiseen sisältöön

Sofia Digital Signage sisältää valmiita sisältöpohjia erilaisten RSS-pohjaisten uutis- sää- yms. palveluiden esittämiseen info-tv-näytöllä. Monet sisällöntoimittajat julkaisevat uutisensa myös Twitter-viesteinä. Ratkaisumme avulla onnistut liittämään nämäkin viestit osaksi info-tv:tä. Forecan tuottama sääpalvelu voidaan määritellä osaksi infonäyttöpalveluasi valtakunnallisilla säätiedoilla tai paikallisesti.

Sosiaalista mediaa käyttäjien kommentteineen, suositteluineen ja kuvineen käytetään tänäpäivänä laajasti markkinoinnissa. Sofia Digital Signage –ratkaisulla tuot nämä palvelut osaksi muuta infonäyttöviestintääsi. Vain oma mielikuvituksesi asettaa rajat sosiaalisen median hyödyntämiselle näyttöviestinnässä! Palvelussamme on valmiita sisältöpohjia mm. Twitter-, Instagram- ja Vine-viestien esittämiseen. Lisäksi voit itse luoda halutessasi omia sisältöpohjia lisää. Yksittäisten sosiaalisen median palveluiden lisäksi sivupohjissa on mahdollista yhdistää käyttäjien tuottaamaa sosiaalisen median sisältöä eri lähteistä.

Viestiruutu® on suunniteltu toimimaan saumattomasti osana Digital Signage ratkaisuamme. Viestiruudun avulla tuot moderoidut SMS-, Twitter- ja Instagram-viestit helposti infonäyttöön. Viestiruutua voidaan käyttää helposti myös tiedottamiseen.

Web radio pohjaa hyväksi käyttämällä voit luoda “visuaalisen radion”, joka hyödyntää haluttua radiokanavaa ja jonka yhteyteen voit tuoda muuta materiaalia. Valmiiksi määriteltyyn sivupohjaan määritetään haluttu web radio sekä muu esitettävä sisältö. Palvelussa näkyy myös parhaillaan soivan musiikkikappaleen tiedot. Web radio toimii parhaiten meluttomassa ympäristössä, jossa perinteiseen radioon halutaan tuoda lisäulottuvuuksia.

Työkalut ja mediatoistimet

Sisällön hallinta

Sofia Digital Signage mainoseditorilla luot ja päivität nopeasti mainokset, hintakortit, ruokalistat, kokousinfot, porrasnäytöt jne. Mainoseditorin avulla sisällön päivittäminen on helppoa ja turvallista. Mitään teknistä osaamista ei käyttäjältä vaadita, sillä sisällön pääsee päivittämään ainoastaan sivupohjassa määriteltyihin kenttiin. Muokkaaminen onnistuu suoraan haluttua elementtiä klikkaamalla ja päivittämällä tilalle uusi kuva tai päivitetty teksti. Mainoseditori luo mainoksesta aina videotiedoston lopputuloksena.

Soittolistan hallinta

Sofia Digital Signage Playlist Managerilla hallitset soittolistoja, joita voi olla yksi tai useampia samoin kuin infonäyttöjä (mediatoistimia), joille soittolistat ohjataan. Soittolistan alkiona voi olla mainoseditorilla tuotettu mainos, HTML-sivu, sekä kuva- tai videotiedosto. Playlist Manager on Internetin kautta yhteydessä infonäyttöihin ja mm. soittolistan päivittäminen keskitetysti kaikkiin näyttöihin on mahdollista. Näytöt voivat olla vaaka- tai pystynäyttöjä.

Mediatoistimet

Sofia Digital Signage mediatoistimet ovat ohjelmistopohjaisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät standardeja laitteita ja käyttöjärjestelmiä. Tällä hetkellä tarjoamme mediatoistimet Android ja MS Windows -ympäristöihin, sekä HTML-selaimelle.

MS Windows -pohjaisella PC-ratkaisulla voidaan yhdellä koneella ohjata yksi tai useampi näyttö eri sisällöillä. Kuvasignaalin jakajilla näyttöjä voi olla yhdessä laitteessa kiinni iso määrä. Android-versio on tarkoitettu MS Windows -ratkaisua pienimuotoisempaan käyttöön ja tällöin jokainen näyttö tarvitsee oman mediatoistimensa. Mediatoistimia voidaan käyttää myös tilateissa, joissa ei aina välttämättä ole Internet-yhteyttä tarjolla. Tällöin sisällöt esitetään paikallisesta muistista. Selainpohjainen ratkaisu noutaa aina kaiken sisällön Internetin kautta ja sen ominaisuudet ovat hieman rajoittuneemmat.

Mediatoistimet toimivat normaalin kuluttajatasoisen Internet-yhteyden ylitse ja ne voivat sijaita myös palomuurin takana. Näin ei tarvita erikseen infonäytöille omaa ja mahdollisesti kalliimpaa Internet-yhteyttä, kun olemassa oleva nettiyhteys voidaan hyödyntää.